Cách tính lãi suất vay ngân hàng đơn giản, chính xác

Hiện ni với 2 phương pháp để tính lãi vay vay mượn ngân hàng. Mỗi cơ hội sẽ sở hữu được công thức tính khách hàng nhau. Hãy nằm trong dò xét hiểu nhé.

Điều khiếu nại nhằm ngân hàng giải ngân cho vay vốn

Bạn đang xem: Cách tính lãi suất vay ngân hàng đơn giản, chính xác

Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy tấp tểnh như sau:

Tổ chức tín dụng thanh toán đánh giá, ra quyết định giải ngân cho vay khi người sử dụng với đầy đủ những ĐK sau đây:

1. Khách sản phẩm là pháp nhân với năng lượng pháp lý dân sự bám theo quy tấp tểnh của pháp lý. Khách sản phẩm là cá thể kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên với năng lượng hành động dân sự vừa đủ bám theo quy tấp tểnh của pháp lý hoặc kể từ đầy đủ 15 tuổi hạc cho tới ko đầy đủ 18 tuổi hạc vẫn tồn tại hoặc giới hạn năng lượng hành động dân sự bám theo quy tấp tểnh của pháp lý.

2. Nhu cầu vay vốn ngân hàng nhằm dùng nhập mục tiêu hợp lí.

3. Có phương án dùng vốn liếng khả đua.

4. Có năng lực tài chủ yếu nhằm trả nợ.

5. Trường phù hợp người sử dụng vay vốn ngân hàng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán bám theo lãi vay giải ngân cho vay quy tấp tểnh bên trên khoản 2 Điều 13 Thông tư này, thì người sử dụng được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán reviews là với tình hình tài chủ yếu sáng tỏ, trong lành.

lai-suat-ngan-hang-01

Tổ chức tín dụng thanh toán tiếp tục đánh giá, ra quyết định giải ngân cho vay khi người sử dụng thỏa mãn nhu cầu đầy đủ những ĐK vay vốn ngân hàng sau đây:

(1) Khách sản phẩm là pháp nhân với năng lượng pháp lý dân sự bám theo quy tấp tểnh của pháp lý.

Khách sản phẩm là cá thể kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên với năng lượng hành động dân sự vừa đủ bám theo quy tấp tểnh của pháp lý hoặc kể từ đầy đủ 15 tuổi hạc cho tới ko đầy đủ 18 tuổi hạc vẫn tồn tại hoặc giới hạn năng lượng hành động dân sự bám theo quy tấp tểnh của pháp lý.

(2) Nhu cầu vay vốn ngân hàng nhằm dùng nhập mục tiêu hợp lí.

(3) Có phương án dùng vốn liếng khả đua.

(4) Có năng lực tài chủ yếu nhằm trả nợ.

(5) Trường phù hợp người sử dụng vay vốn ngân hàng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán bám theo lãi vay giải ngân cho vay quy tấp tểnh bên trên khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, thì người sử dụng được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán reviews là với tình hình tài chủ yếu sáng tỏ, trong lành.

Các kiểu dáng tính lãi vay thịnh hành hiện nay nay

lai-suat-ngan-hang-02

- Lãi suất cố định

Với kiểu dáng lãi vay này, khoản vay mượn của các bạn sẽ với lãi vay bất biến nhập trong cả thời hạn vay mượn, người vay mượn tiếp tục không nhất thiết phải lo ngại về sự dịch chuyển lãi vay.

- Lãi suất thả nổi

Với kiểu dáng lãi vay thả nổi, nút lãi vay tiếp tục thay cho thay đổi tùy nhập quy tấp tểnh và quyết sách của ngân hàng vào cụ thể từng tiến trình. 

Xem thêm: Biệt Kích HD VietSub Thuyết Minh The Commando 2022

Mức lãi vay này gồm những: Chi tiêu vốn liếng + biên phỏng lãi vay cố định và thắt chặt hoặc Chi tiêu vốn liếng cố định và thắt chặt + biên phỏng lãi vay thay cho thay đổi.

Các ngân hàng thông thường quy tấp tểnh với những khoản vay mượn thường thì, nút lãi vay cố định và thắt chặt được vận dụng nhập một khoảng tầm thời hạn chắc chắn như 6 mon, 12 mon... Các mon tiếp sau đó tiếp tục tính chi phí lãi bám theo lãi vay thời điểm hiện tại của thị ngôi trường (tức là kiểu dáng lãi vay thả nổi). Tại thời đặc điểm đó, nút lãi vay rất có thể thấp hoặc cao hơn nữa đối với lãi vay thuở đầu tùy từng dịch chuyển thị ngôi trường.

Cách tính lãi vay vay mượn ngân hàng

- Cách tính lãi vay vay mượn bám theo số dư nợ gốc

Với phương pháp tính lãi vay vay mượn bám theo số dư nợ gốc, chi phí lãi của từng kỳ trả lãi tiếp tục đều nhau nhập toàn cỗ quy trình vay mượn và được xem dựa trên số chi phí gốc thuở đầu.

Công thức tính như sau: Tiền lãi hằng mon = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời gian dối vay

Ví dụ: Anh A vay mượn 60 triệu đồng nhập 12 mon với nút lãi vay là 12%/năm.

Số chi phí gốc cần trả ngân hàng hằng mon là: 60 triệu/12 mon = 5 triệu đồng

Số lãi cần trả ngân hàng hằng mon là: (36 triệu x 12%)/12 mon = 600.000 đồng

Số chi phí cần trả hằng mon là 5.600.000 đồng.

- Cách tính lãi vay vay mượn bám theo số dư nợ hạn chế dần

Trong tình huống này, phương pháp tính lãi vay tiếp tục dựa vào số chi phí thực tiễn còn nợ sau thời điểm vẫn trừ lên đường phần nợ gốc người vay mượn vẫn trả trong mỗi mon trước cơ. Khi số dư nợ hạn chế dần dần thì chi phí lãi tuy nhiên người vay mượn cần trả cũng tiếp tục hạn chế dần dần.

Công thức tính:

- Tiền gốc hằng mon = Số chi phí vay/Số mon vay

- Tiền lãi tháng thứ nhất = Số chi phí vay mượn x Lãi suất vay mượn bám theo tháng

- Tiền lãi những mon tiếp sau = Số chi phí gốc sót lại x Lãi suất vay

Ví dụ: Anh B vay 60 triệu đồng, thời hạn nhập 12 mon với nút lãi vay 12%/năm

Tiền gốc trả hằng mon = 60 triệu/12 = 5 triệu

Xem thêm: Tần Thời Minh Nguyệt: Thiên Hành Cửu Ca HD VietSub Thuyết Minh Qin's Moon (Extra) 2016

Tiền lãi tháng thứ nhất = (60 triệu x 12%)/12 = 600.000 đồng

Tiền lãi mon thứ hai = (60 triệu - 5 triệu) x 12%/12 = 550.000 đồng

Áp dụng phương pháp tính tương tự động với những mon tiếp sau đó cho tới khi không còn số tiền nợ.