công thức câu điều kiện loại 1

Câu ĐK loại 1 và 2 là những dạng câu ĐK giản dị và đơn giản, được dùng tương đối nhiều trong số trường hợp tiếp xúc tương đương bài bác tập dượt Tiếng Anh. Cấu trúc câu ĐK loại 1, 2 cũng chính là những điểm ngữ pháp cực kỳ cần thiết tuy nhiên chúng ta tránh việc bỏ dở. Dưới đó là công thức tương đương cơ hội dùng của từng loại câu nhằm chúng ta đơn giản và dễ dàng xem thêm. 

Bạn đang xem: công thức câu điều kiện loại 1

A. Câu ĐK loại 1 và cơ hội sử dụng

Nếu mình thích Dự kiến một hành vi hoặc vấn đề có thể xảy đến vô sau này, nếu như nó kèm theo với cùng một ĐK chắc chắn không giống thì nên dùng câu ĐK loại 1. Đây là dạng câu ĐK căn bạn dạng nhất tuy nhiên những người dân chính thức học tập Tiếng Anh rất cần phải nắm rõ và dùng thạo. 

null

1. Cấu trúc câu ĐK loại 1

Các loại câu ĐK trình bày công cộng đều với 2 mệnh đề: mệnh đề “nếu” (mệnh đề ĐK, kèm theo “if”) và mệnh đề “thì” (mệnh đề chủ yếu, nói đến hành vi, vấn đề tiếp tục xẩy ra vô ĐK tê liệt. 

If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

IF+ thì thời điểm hiện tại đơn, Will + Động kể từ vẹn toàn mẫu

null

- Trong một trong những tình huống, cấu tạo của câu ĐK loại 1 hoàn toàn có thể thay cho thế "will" bởi "must/should/have to/ought to/can/may".

- Mệnh đề ĐK (mệnh đề “if”) hoàn toàn có thể đứng ở vế đầu câu hoặc vế sau và thông thường được phân chia ở thì thời điểm hiện tại đơn. Mệnh đề chủ yếu thông thường được phân chia ở thì sau này đơn.

=> CẤU TRÚC REMEMBER - Ý NGHĨA, CÁCH DÙNG KÈM BÀI TẬP CHI TIẾT!

2. Cách sử dụng câu ĐK loại 1

- Dùng nhằm chỉ vấn đề hoàn toàn có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai:

Ví dụ về câu ĐK loại 1:  If I get up early, I will go lớn work on time. 

- Dùng nhằm ý kiến đề xuất hoặc khêu gợi ý:

Ví dụ câu ĐK loại 1:  If you need a glass of water, I can get you one.

- Dùng nhằm chú ý hoặc hàm ý đe dọa:

Ví dụ câu ĐK loại 1:  If you don't bởi your homework, you will be penalized by the teacher.

3. Những vấn đề cần Note Lúc dùng câu ĐK loại 1

- Tại một trong những tình huống, cấu tạo câu ĐK loại 1 đồng ý thì thời điểm hiện tại đơn ở cả hai mệnh đề.

Ví dụ: If I want lớn play soccer, please play with bầm. 

- Mệnh đề “if” hoàn toàn có thể sử dụng ở thì thời điểm hiện tại tiếp tục hoặc thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong.

Ví dụ: If I keep working, I will finish my homework in an hour. 

- Mệnh đề chủ yếu hoàn toàn có thể sử dụng ở thì sau này tiếp tục hoặc thì sau này hoàn thành xong.

Ví dụ: If I go lớn the post office early, I will be sending a letter. 

4. Câu ĐK loại 1 phủ định

Công thức câu ĐK loại 1 phủ định: 

If + S1 + tobe not /don’t/doesn’t + V-inf + O, S2 + will/can/may… + V-inf + O.

Ví dụ cầu điều loại loại 1 dạng phủ định: If you don’t know her address, can tell you.

Có thể sử dụng "Unless + Thì thời điểm hiện tại đơn" thay cho thế cho tới "If not + Thì thời điểm hiện tại đơn". 

Ví dụ: Unless we pass the driving test, we can not have driving license.

null

5. Đảo ngữ câu ĐK loại 1

Đảo ngữ vô câu ĐK loại 1 sẽ hỗ trợ câu đem sắc thái lịch sự và trang nhã rộng lớn và thông thường sử dụng vô tình huống thể hiện điều đòi hỏi, nhờ vả.

Công thức hòn đảo ngữ với động kể từ lớn be vô câu ĐK loại 1:

Should + S + (not) + be + … + S + will/may/can + V

Ví dụ hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1:

If you are regularly late lớn work, you won’t get a bonus this month.
= Should you be regularly late lớn work, you won’t get a bonus this month.

(Nếu chúng ta thông thường xuyên đi làm việc muộn, các bạn sẽ ko được thưởng mon này.)

If the children are fine, their parents will be happy.
= Should the children be fine, their parents will be happy.

(Nếu lũ trẻ em đều mạnh khỏe thì phụ huynh của bọn chúng tiếp tục sung sướng.)

Đảo ngữ với động kể từ thông thường vô câu ĐK loại 1:

Should + S + (not) + V + … + S + will/may/can + V

Ví dụ hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1:

If you go lớn work late regularly, you won’t get a bonus this month.
= Should you go lớn work late regularly, you won’t get a bonus this month.

(Nếu chúng ta thông thường xuyên đi làm việc muộn, các bạn sẽ ko được thưởng mon này.)

If the children feel happy, their parents will be satisfied.
= Should the children feel happy, their parents will be satisfied.

(Nếu lũ trẻ em thấy sung sướng thì phụ huynh bọn chúng tiếp tục ưng ý.)

Lưu ý:

– “should” vô hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1 ko tức là “nên”, sử dụng should ko thực hiện thay cho thay đổi nghĩa của mệnh đề IF.

– Câu chứa chấp mệnh đề IF” gốc không tồn tại “should” thì tao mượn trợ động kể từ “should”, tiến hành hòn đảo ngữ theo đòi cấu tạo bên trên.

– Nếu mệnh đề IF với “should” thì chỉ việc hòn đảo “should” lên đầu câu.

Xem thêm: Tổng hợp phim của joo min kyung hay nhất, phim joo min kyung 2023

Ví dụ:

If your students should need my help, I’ll be there in 10 minutes.
= Should your students should need my help, I’ll be there in 10 minutes.

(Nếu những học viên của người sử dụng cần thiết tôi giúp sức, tôi sẽ tới tê liệt vô 10 phút.)

6. Viết lại câu ĐK loại 1

Các dạng nội dung bài viết lại câu ĐK loại 1:

1) Dạng bài bác phân chia động từ

Ở Lever cơ bạn dạng nhất, đề bài bác tiếp tục phân chia một vế cho chính mình rồi nên chúng ta chỉ việc để ý coi này đó là câu ĐK loại bao nhiêu tuy nhiên vận dụng công thức cho tới đích thị.

2) Dạng viết lách lại câu sử dụng IF

Ở dạng bài bác tập dượt này, đề bài bác sẽ sở hữu được tao 2 câu riêng rẽ biêt và trách nhiệm của tất cả chúng ta là nối 2 câu lại cùng nhau trở nên câu ghép, dùng IF hoặc những kể từ như ví = that’s why (vì thế), because (bởi vì)

Đối với dạng này nếu như những bạm thấy:

– Cả 2 câu đều phân chia thì sau này thì sử dụng câu ĐK loại 1 (không phủ định)

– Một mặt mũi thời điểm hiện tại, một phía sau này / thời điểm hiện tại thì sử dụng câu ĐK loại 2 (phủ định)

– Nếu với vượt lên trước khứ vô tê liệt thì sử dụng câu ĐK loại 3 (phủ định)

Ghi chú:

– Phủ lăm le là câu với not thì tất cả chúng ta sử dụng không tồn tại not và ngược lại

– Nếu với because thì thay cho thế if tức thì địa điểm because

– Nếu với ví, that’s why thì nhằm if ngược với địa điểm của bọn chúng.

3) Dạng viết lách lại câu thay đổi kể từ if thanh lịch sử dụng unless

Unless = If.... not... => tiếp tục thế Unless vô vị trí chữ if và quăng quật not, vế tê liệt không thay đổi.

4) Dạng viết lách lại câu thay đổi kể từ without thanh lịch sử dụng if

Thay Without = If…. not…., mặt mũi tê liệt không thay đổi (tùy theo đòi nghĩa tuy vậy với câu cụ thể)

5) Dạng viết lách lại câu thay đổi kể từ Or, otherwise thanh lịch sử dụng if

Dạng này thông thường với cấu tạo là câu khẩu lệnh +or, otherwise + S will…

Cách thực hiện như sau:

If you don’t (viết lại, quăng quật or hoặc otherwise)

6) Dạng viết lách lại câu thay đổi kể từ But for thanh lịch sử dụng if

Dùng : if it weren’t for thế cho tới but for,phần sót lại lưu giữ nguyên

Các dạng câu ĐK ám chỉ:

Provided (that), providing (that) (miễn là ) = if

In case = chống khi

Xem thêm:

=> CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC WISH CÂU ƯỚC TRONG TIẾNG ANH VÀ BÀI TẬP

=> CẤU TRÚC HAVE TO + VERB : CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH CỤ THỂ

C. Bài tập dượt áp dụng

Các bài bác tập dượt bên dưới khiến cho bạn rèn luyện cơ hội dùng cấu tạo câu ĐK loại 1 và 2. Cùng xem thêm nhé. 

1. Bài tập dượt câu ĐK loại 1: Chọn phương án đúng

1.1. If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ lớn help the orphans.

1.2. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a snake in your garden?

1.3. If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for her help.

1.4. If he (finded/would find/found) ____ a child in the street, he (would take/took/taked) ____ him lớn the police.

1.5. If she (were/was/would be) ____ a color, she (is/would be/were) ____ xanh lơ.

2. Bài tập dượt câu ĐK loại 1: Chọn phương án đúng

2.1.  If I (have/would have/had had/should have) __________ the same problem you had as a child, I might not have succeeded as well as you have.

2.2. I (would have visited/visited/had visited/visit) __________ my mom sooner had someone told bầm her were in the hospital.

2.3. (Needed/Should I need/I have needed/I should need) __________ more help, I would Hotline my sister.

2.4. (Had I known/Did I know/If I know/If I would know) __________ then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.

2.5. Do you think there would be less misunderstanding in the world if all people (spoke/speak/had spoken/will speak) __________ the same language?

Tham khảo chi tiết: BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, 2, 3, HỖN HỢP, ĐẢO NGỮ (CÓ ĐÁP ÁN)

Để nắm rõ và vận dụng đích thị cấu trúc câu ĐK loại 1 và 2, bạn phải thông thường xuyên thực hiện những bài bác tập dượt ở dạng lựa chọn đáp án trắc nghiệm, hoàn thành xong câu… Thực hành thường ngày không những khiến cho bạn ghi lưu giữ chất lượng kỹ năng và kiến thức mà còn phải tạo hình bản năng thời gian nhanh rộng lớn với những dạng bài bác tập dượt chắc chắn. Thường xuyên update những nội dung bài viết của Langmaster nhằm học tập thêm thắt nhiều kỹ năng và kiến thức Tiếng Anh đúng mực và thú vị nhé!

Xem thêm: Quân Tâm Khó đoán | Tổng hợp phim quân tâm khó đoán hay nhất | phim quân tâm khó đoán 2023