đề thi hsg sinh 9

Bạn đang xem: đề thi hsg sinh 9

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƢƠNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC năm ngoái - 2016

MÔN THI: SINH HỌC





Câu 1 (1,0 điểm).







Câu 2 (1,5 điểm). VnDoc.com

1. 

2. 





1

có 75% con thân thiện xám và 25% con thân



a. 

b. 

2

khi cho F

1





Câu 3 (1,5 điểm).

1. 1 c

2 và 3 cùng 



2. 



 X



Câu 4 (1,5 điểm).

1.   

2. , p

A 

Câu 5 (2,0 điểm).

1. 

2. 



3. aBBDd  quá trình





a. 

1

.

b. Theo 



Câu 6 (1,5 điểm).

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT

1. 







2. 

Câu 7 (1,0 điểm).

1. 

2. 

 



…………………Hết………………….



. . . . .

 

. . . . .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƢƠNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC năm ngoái - 2016

MÔN THI: SINH HỌC

Hƣớng dẫn và đáp án chấm

Câu 1 (1,0 điểm).





---





- ---

Xem thêm: hạ long thuộc tỉnh nào

---



AA x aa ---> Aa

- 

------



Aa x aa ---> Aa : aa

Câu 2 (1,5 điểm).

1. 



-  



TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT



- 





2. V

2

.



- ---> F

1



F

1

--

1

là 3Aa: 1aa

------> Các

con thân mẫu x



2

:

F

1



G

F1:

3/8A; 5/8a

F

2:

          

25/64



- HS biện luận theo cách khác để xác định được KG của ruồi cái thế hệ P AA

và Aa cũng mang đến điểm tối nhiều.

- HS thực hiện cách thứ hai cho sản phẩm 25/64 cũng cho điểm tối nhiều.

Câu 3 (1,5 điểm)

1. 

- 

- 



---



--- trùng là: Ab, aB, ab.

2. X

    ---   ---  

---

3

-1) = 6

NST

- ---

6+2=8

- ---

6+1=7

------

---

2

-1) = 14

NST ---

Câu 4 (1,5 điểm)

Bộ Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh đem đáp án

50 Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh được VnDoc thuế tầm và share. Tài liệu bao gồm những đề thi đua học viên xuất sắc lớp 9 của cấp cho thị trấn và cấp cho tỉnh tất nhiên đáp án mang đến chúng ta tập luyện và đối chiếu. Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng, chào chúng ta chuyển vận về tham lam khảo

 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Xuân Diệu năm học tập 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT thị trấn Phú Xuyên năm học tập 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Phú Hoà năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 5 năm 2020 - 2021

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 9. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.

 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Trung Hà, Thủy Nguyên năm 2020 - 2021 (đề 2)
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Địa lý Phòng GD&ĐT Hương Khê năm học tập 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT quận Tân Bình năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Nghi Lộc năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT thị trấn Đức Cơ năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Nghĩa Đồng năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Sóc Sơn năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Trung Hà, Thủy Nguyên năm 2020 - 2021 (đề 2)
 • Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Hương Khê năm học tập 2020 - 2021
 • 50 Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán cấp cho thị trấn tỉnh

50 Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh. Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 9 nằm trong công tác Sinh học tập lớp 9. Hy vọng phía trên được xem là tư liệu xem thêm hữu ích mang đến chúng ta ôn luyện. Chúc chúng ta ôn thi đua tốt

..............................................................

Ngoài 50 Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh, chúng ta học viên còn hoàn toàn có thể xem thêm những đề thi đua học tập kì 1 lớp 9, đề thi đua học tập kì 2 lớp 9 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh nhưng mà Cửa Hàng chúng tôi đang được thuế tầm và tinh lọc. Với đề thi đua lớp 9 này canh ty chúng ta tập luyện tăng kĩ năng giải đề và thực hiện bài bác đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúc chúng ta ôn thi đua tốt

Xem thêm: tính thể tích hình tròn