Lực Lượng Nền Móng Phần 2 | Tổng hợp phim lực lượng nền móng phần 2 hay nhất | phim lực lượng nền móng phần 2 2023

Lực Lượng Nền Móng
Lực Lượng Nền Móng

Khoa học tập viễn tưởng 2021

Apple TV+

Bạn đang xem: Lực Lượng Nền Móng Phần 2 | Tổng hợp phim lực lượng nền móng phần 2 hay nhất | phim lực lượng nền móng phần 2 2023

Dựa bên trên cỗ tè thuyết của Isaac Asimov, Lực Lượng Nền Móng theo đòi chân đoàn người xiêu bạt bên trên hành trình dài cứu giúp lấy thế giới và tái ngắt thiết nền văn minh thân mật sự sụp sụp đổ của Đế Chế Thiên Hà.

Khoa học tập viễn tưởng 2021

C18

Tập

Catch Up Now Before Season 4 Returns

Watch it on Apple TV+ now.

Trailer

Xem thêm: Tổng hợp phim của trương kiền văn hay nhất, phim trương kiền văn 2023

Các Nội Dung Khoa Học Viễn Tưởng Đặc Sắc Khác

Nội Dung Tặng Thêm

DẤU ẤN CỦA CÁC NHÂN VẬT

Cuộc Chiến Vì Tương Lai Của Nhân Loại Đã Bắt Đầu

Theo chân đoàn người xiêu bạt sở hữu vận mệnh thế giới ngăn chặn Đế Chế Thiên Hà.

Có Liên Quan

Cách Xem