top 100 bảng xếp hạng tiktok việt nam

1 32 Lucy Zubu UG Lucy Zubu UG22.7TR - 9.63% 1.17TR

Bạn đang xem: top 100 bảng xếp hạng tiktok việt nam

2 61 Nguyễn Lan Chi Nguyễn Lan Chi21.1TR 0.5% 9.04% 574.05N

3 63 ☘️Trà Đặng☘️ ☘️Trà Đặng☘️20.6TR - 6.45% 2.94TR

4 87 ✨ Linh Barbie ✨ ✨ Linh Barbie ✨18.8TR 0.5% 6.4% 928.26N

5 13 user14369855075 user1436985507516TR - 12.74% 1.26TR

6 61 Đào Lê Phương Hoa Đào Lê Phương Hoa15.2TR - 7.02% 8.03TR

7 83 Nguyễn Văn Tài Nguyễn Văn Tài14.8TR - 6.26% 1.5TR

8 2 Min Min Min Min13.8TR - 1.29% 28.63N

9 86 D E E P.. A K J O S H I D E E P.. A K J O S H I13.7TR - 13.05% 909.69N

10 68 Ngô Ngọc Hoà🦄 Ngô Ngọc Hoà🦄13.5TR 0.8% 4.11% 4.61TR

11 34 Việt Phương Thoa Việt Phương Thoa13.1TR - 8.16% 2.56TR

12 44 Lykio Lykio12TR - 3.63% 671.91N

13 58 🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹 🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹11.8TR - 5.82% 1.02TR

14 62 CiiN CiiN11.5TR - 8.16% 4.02TR

15 15 Nguyễn Văn Giàu Nguyễn Văn Giàu11.2TR - 4.85% 1.65TR

16 32 Reency Ngô Reency Ngô11.2TR - 6.57% 865.1N

17 11 Bùi Thanh Văn Bùi Thanh Văn11.1TR - 8.52% 433.46N

18 trăng tròn Nguyễn Hoàng Vinh Nguyễn Hoàng Vinh10.7TR - 6.6% 1.02TR

19 36 AnNhiên ❤️ BốiBối AnNhiên ❤️ BốiBối10.5TR - 4.47% 1.09TR

20 1 oblomoffrecipe oblomoffrecipe10.3TR - 7.88% 2.04TR

21 4 Kien Review Kien Review9.9TR - 1.86% 1.4TR

22 39 Viên Vibi Viên Vibi9.6TR - 7.8% 3.84TR

23 17 Theanh28 Entertainment Theanh28 Entertainment9.5TR - 6.29% 595.54N

24 65 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐌𝐲̃ ✏️ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐌𝐲̃ ✏️9.5TR - 5.53% 5.19TR

25 trăng tròn 🐇Vidhi_R🐇 🐇Vidhi_R🐇9.4TR - 9.53% 1.78TR

26 18 MOCA 🐶🇻🇳 MOCA 🐶🇻🇳9.2TR - 8.61% 508.9N

Xem thêm: Các cụ bảo: ''50 tuổi nhìn tâm, 60 tuổi nhìn tai, 70 tuổi nhìn mệnh'': Ngoại hình sẽ tiết lộ số mệnh của bạn

27 72 Le bong Le bong9.2TR - 6.6% 1.01TR

28 44 🔥Đạt Villa🔥 🔥Đạt Villa🔥8.9TR - 9.65% 2.18TR

29 69 Đoàn Quốc Thành Đoàn Quốc Thành8.9TR - 6.46% 820.75N

30 23 Đỗ Đạt Đỗ Đạt8.8TR - 0% 0

31 28 N.ZaHan🇻🇳 N.ZaHan🇻🇳8.8TR - 5.39% 494.82N

32 23 Tiin.vn Tiin.vn8.7TR - 6.14% 1.02TR

33 18 Cuong Jin Cuong Jin8.7TR - 4.55% 502.56N

34 3 Gia Long Gia Long8.2TR 1.2% 7.62% 198.49N

35 50 Dj Mie Dj Mie8TR - 7.18% 882.42N

36 32 Garena Free Fire VN Garena Free Fire VN8TR 1.3% 8.15% 186.06N

37 5 Vũ Thị Khánh Huyền Vũ Thị Khánh Huyền7.9TR - 5.2% 2.08TR

38 31 Đinh Trang Thảo Đinh Trang Thảo7.6TR - 6.33% 1.41TR

39 8 Lê Thị Khánh Huyền Lê Thị Khánh Huyền7.4TR - 7.15% 2.34TR

40 14 𝘿𝙆𝙖𝙬𝙣ツ 𝘿𝙆𝙖𝙬𝙣ツ7.2TR - 11.35% 483.79N

41 21 giaittri giaittri7.1TR - 3.23% 145.57N

42 35 Shivam Malik Shivam Malik7.1TR - 15.05% 468N

43 27 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̀ 🍌 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̀ 🍌7.1TR - 8.81% 3.81TR

44 42 Mr.Virgo...❣️(call u BảoBảo) Mr.Virgo...❣️(call u BảoBảo)7.1TR - 10.46% 11.79N

45 15 Kiệt Hà Tịnh Kiệt Hà Tịnh7.1TR - 8.42% 1.65TR

46 3 BEATVN BEATVN7TR - 7.43% 612.02N

47 trăng tròn Ngô Đức Duy Ngô Đức Duy7TR - 6.74% 2.66TR

48 37 ChangDory🐬 ChangDory🐬6.9TR - 7.48% 4.94TR

49 26 Thị Nhung Thị Nhung6.9TR - 7.23% 4.05TR

50 7 Lê Trung Hoàng 💥 Lê Trung Hoàng 💥6.9TR - 5.13% 953.87N

Xem thêm: the singapore science centre is located