trường cao đẳng xây dựng số 1

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Cao đẳng Xây dựng số 1
 • Tên giờ Anh: Construction Technical College No 1 (CTC1)
 • Mã trường: CDT0129
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ khoan tạo: Cao đẳng - Trung cấp cho - Sơ cấp cho - Liên thông
 • Địa chỉ: Đường Trung Văn - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội
 • SĐT Ban Tư vấn tuyển chọn sinh: (024) 62652636 - 0981004537 - 0981004538
 • Email: [email protected] - [email protected]
 • Website: http://ctc1.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/caodangxd1/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. tin tức chung

1. Thời gian giảo xét tuyển

Bạn đang xem: trường cao đẳng xây dựng số 1

 • Trường tổ chức triển khai nhiều mùa tuyển chọn sinh và nhận làm hồ sơ từ thời điểm ngày 02/01 cho tới 30/12.

2. Hồ sơ xét tuyển

- Hệ cao đẳng:

 • Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo mẫu).
 • 02 phiên bản sao công hội chứng vị đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp trước năm 2022) hoặc 02 phiên bản sao công hội chứng Giấy ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp năm 2022).
 • 02 phiên bản sao công hội chứng học tập bạ trung học phổ thông.
 • Bản sao công hội chứng căn cước công dân.
 • Bản sao công hội chứng những loại sách vở ưu tiên (nếu có).

- Hệ trung cấp:

 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp THCS:
  • Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo mẫu).
  • Bản gốc vị đảm bảo chất lượng nghiệp trung học cơ sở (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp trước năm 2022) hoặc phiên bản gốc giấy ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trung học cơ sở (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp năm 2022).
  • Bản gốc và 02 phiên bản sao công hội chứng học tập bạ trung học cơ sở.
  • 01 Bản sao công hội chứng giấy má khai sinh.
  • 01 Bản sao công hội chứng căn cước công dân.
  • 01 Bản sao bong hộ khẩu hoặc giấy má tạm thời trú.
  • Bản sao công hội chứng những loại sách vở ưu tiên (nếu có).
 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp THPT:
  • Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo mẫu).
  • Bản sao công hội chứng vị đảm bảo chất lượng nghiệp (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp trước năm 2022) hoặc phiên bản hội chứng giấy má ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp năm 2022).
  • Bản sao công chức học tập bạ trung học phổ thông.
  • 01 Bản sao công hội chứng căn cước công dân.
  • Bản sao công hội chứng những loại sách vở ưu tiên (nếu có).

3. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Hệ cao đẳng: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự trở lên trên.
 • Hệ trung cấp cho, sơ cấp: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên trên.

4. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên cả nước.

5. Phương thức tuyển chọn sinh

 • Xét tuyển chọn.

6. Học phí

Đang update.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

Thời gian giảo khoan tạo:

 • Hệ cao đẳng: 2,5 năm.
 • Hệ trung cấp: hai năm.
 • Hệ sơ cấp: 3, 6 mon.

Tên ngành

Ghi chú

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1. Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng thiết kế (6 chuyên nghiệp ngành)

 

1.1. Xây dựng gia dụng và công nghiệp

 

1.2. Cấp bay nước

 

1.3. Kỹ thuật trắc ông thổ ông địa trình

 

1.4. Thi công thiết kế bên trong công trình

 

1.5. Công nghệ thực thi vật tư thiết kế mới

 

1.6. Báo trì, thay thế sửa chữa công trình xây dựng xây dựng

 

2. Công nghệ nghệ thuật phong cách thiết kế (5 chuyên nghiệp ngành)

 

2.1. Kiến trúc

 

2.2. Thiết tiếp và thực thi cảnh sắc, hoa viên

 

2.3. Công nghệ vấn đề phần mềm vô xây dựng

 

2.4. Thiết tiếp thiết kế bên trong công trình

 

2.5. Triển khai phiên bản võ kỳ thuật tuy vậy ngữ (chương trình tiên tiến)

 

3. Quản lý thiết kế (5 chuyên nghiệp ngành)

 

3.1. Kinh tế xây dựng

 

3.2. Quản lý Xây dựng công trình xây dựng nông thôn

 

3.3. Quản lý dự án công trình xây dựng

 

3.4. Định giá bán công trinh tiết xây dựng

 

3.5. Quản lý khu vực cộng đồng cư

 

4. Công nghệ nghệ thuật vật tư thiết kế (3 chuyên nghiệp ngành)

 

4.1. Vật liệu và cẩu khiếu nại xây dựng

 

4.2. Công nghệ sản xuất vật tư xây dựng

 

4.3. Công nghệ kháng thẩm công trình xây dựng xây dựng

 

5. Công nghệ nghệ thuật thiết kế (3 chuyên nghiệp ngành)

 

5.1. Kỹ thuật hạ tầng đô thị

 

5.2. Xây dựng công trình xây dựng hạ tầng nông thôn

 

5.3. Thiết tiếp và thực thi đàng đô thị 

 

6. Công nghệ nghệ thuật khoáng sản nước

 

6.1. Thi công diện nước công trình xây dựng xây dựng

 

7. Kỹ thuật khoáng sản nước và xử lý nước thải

(Đào tạo ra theo gót công tác của CHLB Đức)

 

Xem thêm: 15 truyện đam mỹ ngược trước ngọt sau cho hội hủ yếu tim nhưng thích ngược

8. Thiết tiếp trang bị họa

 

9. Công nghệ thông tin

(Ứng dụng phần mềm)

 

10. Điện dân dụng

 

11. Kế toán (3 chuyên nghiệp ngành)

 

11.1. Kế toán tổng hợp

 

11.2. Kế toán xây dựng

 

11.3 Kế toán làm việc, lao động

 

12. Quản trị marketing (4 chuyên nghiệp ngành)

 

12.1. Quản trị marketing tồng hợp

 

12.2. Quản trị công ty xây dựng

 

12.3. Quản trị nhiệm vụ phân phối hàng

 

12.4 Quản trị marketing quán ăn và khách hàng sạn

 

13. Tài chủ yếu – Ngân sản phẩm (2 chuyên nghiệp ngành)

 

13.1. Ngân sản phẩm thương mại

 

13.2. Tài chủ yếu doanh nghiệp

 

II. HỆ TRUNG CẤP

 

Xây dựng gia dụng và công nghiệp

 

Công nghệ vấn đề (Ứng dụng phần mềm)

 

Cấp bay nước

 

Kế toán doanh nghiệp

 

Kế toán xây dựng

 

Nề – Hoàn thiện

 

Bê tông

 

Cốt thép – Hàn

 

Cốp trộn – Giàn giáo

 

Tin văn phòng

 

Công nghệ nghệ thuật thiết kế bên trong và điện và nước công trình

 

Quản lý tòa nhà

 

Thương mại năng lượng điện tử

 

Nghiệp vụ phân phối hàng

 

Thiết tiếp trang bị họa

 

Họa viên con kiến trúc

 

Điện dân dụng

 

III. HỆ SƠ CẤP NGHỀ

 

Nề – Hoàn thiện

 

Cốt thép – Hàn

 

Cấp bay nước

 

Cốp trộn – Giàn giáo

 

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Khi đem đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung vô nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường sung sướng lòng gửi mail tới: [email protected]

Xem thêm: Người Đẹp Gangnam Full 16/16 VietSub + Thuyết Minh My ID Is Gangnam Beauty 2018