Từ 2023: Những trường hợp được phép đổi lại biển số xe theo quy định mới, ai cũng nên biết

Theo quy toan của Thông tư 24/2023/TT-BCA, đem những tình huống người dân được phép tắc thay đổi lại hải dương số xe pháo.

Trường thích hợp này được phép tắc thay đổi lại hải dương số xe?

Bạn đang xem: Từ 2023: Những trường hợp được phép đổi lại biển số xe theo quy định mới, ai cũng nên biết

Cụ thể Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA  đem quy toan tình huống cấp cho thay đổi, cấp cho lại ghi nhận ĐK xe pháo, hải dương số xe pháo như sau:

- Xe tôn tạo.

- Xe thay cho thay đổi color tô.

- Xe đang được ĐK, cấp cho hải dương số xe pháo nền white color, chữ và số black color thanh lịch hải dương số xe pháo nền gold color, chữ và số black color (xe hoạt động và sinh hoạt marketing vận tải đường bộ vì chưng dù tô) và ngược lại.

- Gia hạn ghi nhận ĐK xe pháo.

- Thay thay đổi những vấn đề của công ty xe pháo (tên công ty xe pháo, số toan danh cá thể, địa chỉ).

- Chứng nhận ĐK xe pháo bị hỏng, nhòa, rách nát.

- Biển số bị hỏng, nhòa, gãy hoặc công ty xe pháo mong muốn cấp cho thay đổi ghi nhận ĐK xe pháo cũ, hải dương số xe pháo cũ thanh lịch ghi nhận ĐK xe pháo, hải dương số xe pháo theo đòi quy toan bên trên Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Ngoài đi ra, tình huống cấp cho lại ghi nhận ĐK xe pháo, cấp cho lại hải dương số xe: Chứng nhận ĐK xe pháo bị mất; hải dương số xe pháo bị tổn thất.

bien-so-xe2

Hồ sơ cấp cho thay đổi lại hải dương số xe

Căn cứ Điều 17 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy toan làm hồ sơ nhưng mà người dân cấp cho thay đổi, cấp cho lại hải dương số xe pháo như sau:

- Giấy ĐK xe

- Giấy tờ của công ty xe pháo theo đòi quy toan bên trên Điều 10 Thông tư này.

- Chứng nhận ĐK xe pháo (trường thích hợp cấp cho thay đổi ghi nhận ĐK xe) hoặc hải dương số xe pháo (trường thích hợp cấp cho thay đổi hải dương số xe).

Xem thêm: Soul | Tổng hợp phim soul hay nhất | phim soul 2023

- Một số sách vở và giấy tờ khác:

+ Trường thích hợp cấp cho thay đổi hải dương số xe pháo kể từ nền gold color, chữ và số black color thanh lịch hải dương số xe pháo nền white color, chữ và số black color thì nên được thêm đưa ra quyết định tịch thu giấy tờ phép tắc marketing vận tải đường bộ hoặc đưa ra quyết định tịch thu phù hiệu, hải dương hiệu.

+ Trường thích hợp xe pháo tôn tạo thay cho tổng trở thành máy, tổng trở thành khuông thì nên được thêm triệu chứng kể từ xuất xứ, triệu chứng kể từ lệ phí trước bạ, triệu chứng kể từ gửi quyền chiếm hữu của tổng trở thành máy hoặc tổng trở thành khuông bại theo đòi quy toan bên trên Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

+ Trường thích hợp xe pháo tôn tạo thay cho tổng trở thành máy, tổng trở thành khuông ko nằm trong thương hiệu thì nên được thêm giấy tờ ghi nhận an toàn và tin cậy chuyên môn và bảo đảm môi trường thiên nhiên xe pháo cơ giới tôn tạo theo đòi quy toan.

+ Trường thích hợp tôn tạo thay cho tổng trở thành máy, tổng trở thành khuông của xe pháo đang được ĐK thì nên đem ghi nhận tịch thu ĐK, hải dương số của xe pháo đang được ĐK bại.

bien-so-xe

Thủ tục cấp cho thay đổi, cấp cho lại hải dương số xe

- Thực hiện tại công ty công trực tuyến toàn trình so với tình huống cấp cho lại ghi nhận ĐK xe pháo, cấp cho lại hải dương số xe pháo (trừ tình huống xe pháo đang được ĐK là hải dương 3 số hoặc 4 số).

+ Chủ xe pháo kê khai giấy tờ khai ĐK xe pháo theo đòi quy toan bên trên Điều 9 Thông tư này và gửi thi công kèm cặp bạn dạng quét tước (scan) bạn dạng chà số máy, số khuông theo đòi quy toan bên trên cổng công ty công.

+ Sau Khi đánh giá làm hồ sơ xe pháo đáp ứng hợp thức, cơ sở ĐK xe pháo gửi thông tin cho tới công ty xe pháo nhằm nộp lệ phí ĐK xe pháo, phí công ty bưu chủ yếu công ích bên trên cổng công ty công nhằm trả sản phẩm ĐK xe pháo theo đòi quy toan.

+ Chủ xe pháo nhận ghi nhận ĐK xe pháo hoặc hải dương số xe pháo theo đòi quy toan kể từ công ty bưu chủ yếu công ích.

- Thực hiện tại công ty công trực tuyến một trong những phần (trừ tình huống quy toan bên trên khoản 1 Điều 18 Thông tư 24/2023/TT-BCA).

+ Chủ xe pháo kê khai giấy tờ khai ĐK xe pháo theo đòi quy toan bên trên Điều 9 Thông tư 24/2023/TT-BCA, nộp làm hồ sơ cấp cho thay đổi, cấp cho lại quy toan bên trên Điều 17 Thông tư 24/2023/TT-BCA và nộp lệ phí theo đòi quy định; công ty xe pháo ko nên đem xe pháo cho tới nhằm đánh giá (trừ xe pháo tôn tạo, thay cho thay đổi color sơn).

Xem thêm: Vệ Sĩ Riêng (Phần 1) Full 9/9 VietSub + Thuyết Minh BG: Personal Bodyguard (Season 1) 2018

+ Sau Khi đánh giá làm hồ sơ xe pháo đáp ứng hợp thức, cơ sở ĐK xe pháo triển khai cấp cho thay đổi, cấp cho lại ghi nhận ĐK xe pháo, hải dương số xe pháo theo đòi quy định; công ty xe pháo nhận sản phẩm ĐK xe pháo bên trên cơ sở ĐK xe pháo hoặc kể từ công ty bưu chủ yếu công ích.

Trường thích hợp cấp cho thay đổi, cấp cho lại ghi nhận ĐK xe pháo, hải dương số xe pháo không thay đổi hải dương số toan danh; so với xe pháo đang được ĐK hải dương 3 hoặc 4 số thì cấp cho thanh lịch hải dương số toan danh theo đòi quy toan (thu lại ghi nhận ĐK xe pháo, hải dương 3 hoặc 4 số đó).

Trường thích hợp cấp cho thay đổi hải dương số kể từ nền white color, chữ và số black color thanh lịch hải dương số nền gold color, chữ và số black color hoặc kể từ nền gold color, chữ và số black color thanh lịch hải dương số xe pháo nền white color, chữ và số black color thì cấp cho hải dương số toan danh mới mẻ (trường thích hợp chưa tồn tại hải dương số toan danh) hoặc cấp cho lại hải dương số toan danh (trường thích hợp đang được đem hải dương số toan danh).